DANAR MUSTAFA

INDUSTRIAL ENGINEER, BLOG AUTHOR AND DRIVEN ENTREPRENEUR

HI, MY NAME IS DANAR

"Jag är övertygad om att genom tekniska innovationer och kontinuerligt arbete med att; skapa hållbara strategiska mål, policy och åtgärder med fokus på att skapa värde för samhället, respektera människor och söka perfektion, kan vi arbeta för en hållbar framtid där ekonomin kan fortsätta växa. Vi kan tillsammans lösa de största utmaningar som ligger framför oss: klimatförändringar, hållbar energi, utbildning, ekonomisk ojämlikhet och hållbar produktion.

Genom digitalisering med fokus på hållbar utveckling finns det stora möjligheter för ekonomi, näringsliv och samhälle. Stora fördelar är ökad resurseffektivitet, sänkta kostnader, nya innovationsområden, ökad medarbetare motivation och stärkt varumärke.

Vi har stora möjligheter att bygga en bättre värld med teknik som leder oss framåt och ändrar vår inriktning ."

" I strongly believe that by deploying technological innovations and continuously work with; creating sustainable strategic goals, policies and actions focusing on creating value for society, respecting people and seeking perfection, we can work towards to a sustainable future where the economy can continue growing.  Our greatest challenges ahead lies in: Climate change, sustainable energy, education, economic inequality and sustainable production.

Through digitalization with a focus on sustainable development there are great opportunities for economy, business and communities. Major benefits include increased resource efficiency, lowered costs, new areas for innovation, increased employee motivation and strengthened branding.

I am advocating that we should use technology to make life better and not worse. If we deploy technology to bring down wages, neglect climate change and grow inequality then our future will be gloomy.

We have great opportunities to build a better world with technology made by people for people. Together we can reach our climate goals and bring sustainable economic, social and environmental impact. "

Did you know?
Technological innovations can be one solution towards limiting climate change. In sectors such as power generation, transport, food and manufacturing there are today several solutions driven by technology. [weforum.org/]

Area of specialization

Operations Management

Lean Six Sigma, Lean Production, Service Operations Improvement, Quality 4.0

Digitalization & Industry 4.0 Strategy

Digital Strategy, Supply Chain 4.0, Internet of Things, Digital Transformation, E-commerce & Platform Strategy

Project Management

PMI, SCRUM and Scaled Agile Framework, Agile Product Development

Contact Danar!

Skapa din hemsida gratis!